Vi kräver en mänsklig sjukförsäkring!

Vi kräver en
mänsklig sjukförsäkring!

Den svenska sjukförsäkringen fungerar inte. Människor står utan trygghet när sjukdom slår till. Därför har Kommunalt krävt en mänsklig sjukförsäkring. Under våren 2021 har över 51 000 personer ställt sig bakom kraven och namnlistan har lämnats över till ansvariga politiker.

Har då politikerna lyssnat på alla oss som kräver förändring? Delvis i alla fall.

I mars ändrades den hårda tidsgränsen vid dag 180 och ersattes med mer flexibla regler så att färre ska utförsäkras. Senare under våren 2021 lade regering fram en lagändring för att äntligen sluta tvinga folk att söka ”hitte-på-jobb”. Ersättning för karensavdraget ska tillfälligt gälla till september. Men det duger inte, karensavdraget är ett otyg och måste bort permanent. Likaså med alla tidsgränser i sjukförsäkringen – de måste bort!

Politikerna har tagit små steg åt rätt håll. Men det behövs mer. Därför kommer Kommunal fortsätta att pressa ansvariga politiker. Vi kommer inte sluta förrän vi har en mänsklig sjukförsäkring.

51 118 personer – så många kräver en mänsklig sjukförsäkring.

Vi ger oss inte förrän vi har en mänsklig sjukförsäkring. Därför kommer Kommunal fortsätta att påverka ansvariga politiker.

Irene

Människorna bakom statistiken

”Det är siffror för dem. Men i grund och botten är det faktiskt människor vi pratar om. Och en av dem är jag.”

Våra krav för en mänsklig sjukförsäkring:

Ta bort tidsgränserna – på riktigt

Avskaffa tidsgränserna i sjukförsäkringen helt. Ingen blir frisk bara för att Försäkringskassan eller politiker bestämmer det. Sjuka människor behöver stöd och rehabilitering, inte utförsäkringar.

Sluta tvinga folk att söka hitte-på-jobb

Den som är sjuk måste få full rehabilitering och hjälp tillbaka till sitt jobb. Det är ett enormt resursslöseri att utbildade och erfarna välfärdsproffs idag tvingas ut på en mer eller mindre fiktiv arbetsmarknad för att söka jobb som inte finns, istället för att få fokusera på att tillfriskna och kunna återgå till att arbeta med det de kan bäst. Prio ett måste vara att den som är sjuk ska återgå till sitt ordinarie arbete – i andra hand måste Försäkringskassan tydligt kunna ange vad det är för jobb man faktiskt anser personen ska kunna ta.

Avskaffa karensavdraget permanent

Ingen ska tvingas gå till jobbet sjuk av ekonomiska orsaker. Karensavdraget är ett otyg som i förlängningen bara leder till än mer ohälsa. Det har tillfälligt avskaffats under coronapandemin. Efter pandemin förväntar vi oss att denna utveckling inte rullas tillbaka utan att karensavdraget avskaffas permanent och för alla grupper.

Såhär svarar riksdagspartierna:

I samband med att kampanjen startade skickade vi ut ett mail till riksdagens partier om hur de ställer sig till våra krav. I takt med att partierna svarar uppdaterar vi tabellen med deras svar.

Ta bort tidsgränserna

 • Vänsterpartiet

  Vänsterpartiet

  Ja
 • Socialdemokraterna

  Socialdemokraterna

  Ja
 • Miljöpartiet

  Miljöpartiet

  Ja
 • Centerpartiet

  Centerpartiet

  Nej
 • Liberalerna

  Liberalerna

  Ej svarat
 • Moderaterna

  Moderaterna

  Nej
 • Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna

  Nej
 • Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna

  Delvis

Sluta tvinga folk att söka hitte-på-jobb

 • Vänsterpartiet

  Vänsterpartiet

  Ja
 • Socialdemokraterna

  Socialdemokraterna

  Ja
 • Miljöpartiet

  Miljöpartiet

  Ja
 • Centerpartiet

  Centerpartiet

  Ja
 • Liberalerna

  Liberalerna

  Ej svarat
 • Moderaterna

  Moderaterna

  Nej
 • Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna

  Ja
 • Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna

  Ja

Avskaffa karensavdraget parmanent

 • Vänsterpartiet

  Vänsterpartiet

  Ja
 • Socialdemokraterna

  Socialdemokraterna

  Delvis
 • Miljöpartiet

  Miljöpartiet

  Delvis
 • Centerpartiet

  Centerpartiet

  Nej
 • Liberalerna

  Liberalerna

  Ej svarat
 • Moderaterna

  Moderaterna

  Nej
 • Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna

  Nej
 • Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna

  Delvis

Ta bort tidsgränserna

Sluta tvinga folk att söka hitte-på-jobb

Avskaffa karensavdraget parmanent

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Ja

Ja

Ja

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Ja

Ja

Delvis

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Ja

Ja

Delvis

Centerpartiet

Centerpartiet

Nej

Ja

Nej

Liberalerna

Liberalerna

Ej svarat

Ej svarat

Ej svarat

Moderaterna

Moderaterna

Nej

Nej

Nej

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Nej

Ja

Nej

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Delvis

Ja

Delvis

Ja = ställer sig bakom kravet, Nej = ställer sig inte bakom kravet, Delvis = ställer sig enbart bakom vissa delar i kravet, t. ex. att slopa karensavdrag för vissa yrkesgrupper eller bara delvis ta bort tidsgränserna.

Vanliga frågor & svar

Vad är det för skillnad på sjukförsäkring och bidrag?

Du bekostar din sjukförsäkring själv. Alla som arbetar och betalar skatt i Sverige betalar in pengar till en statlig sjukförsäkring genom det som kallas sociala avgifter. Blir du sjuk ska du få ersättning. Du betalar alltså in pengar varje månad som du sedan får när du är långvarigt sjuk och måste vara borta från jobbet.

Var kan jag läsa mer?

Nyhetsinslag om att rekordmånga får avslag 2020

Nyhetsartikel om en undersköterska med långtidscovid som blivit utförsäkrad

Info från Försäkringskassan om sjukpenning

Förslagen som regeringen har på sitt bord

Är det här ett nytt problem?

Nej, utvecklingen har pågått i tiotals år. De andra länderna i norden har nu bättre sjukförsäkring än Sverige. Sjukförsäkringen har genom politiska beslut, år efter år, försämrats radikalt. Under pandemin har tillfälliga regellättnader införts men det räcker inte. Vi kräver långsiktiga åtgärder. Politikerna måste begripa att detta inte bara gäller corona. Att man kan vara sjuk i ett år eller längre är inget nytt som uppstått i samband med pandemin – cancer och utbrändhet fanns även innan våren 2020.

Varför är tidsgränserna så viktiga?

En vecka, 180 eller 365 dagar – kroppen bestämmer när den är frisk, inte Försäkringskassans kalender. Istället för stöd och rehabilitering tvingas man in i en byråkrati-cirkus med nya läkarintyg, otaliga möten med arbetsförmedlare som uppmanar en att söka jobb som inte finns och kontakter med Försäkringskassan som godtyckligt konstaterar: “Du är frisk”. Samtidigt som hela kroppen skriker något annat. Det som behövs är rehabilitering och ordentligt stöd att komma tillbaka till jobbet.

Varför vill inte politikerna göra så att sjukförsäkringen fungerar igen?

I riksdagen har det funnits en stark majoritet mot att göra sjukförsäkringen bra. Många partier ser sjukförsäkringen som sätt att spara in pengar.